அகப்பயணம்

Friday, November 30, 2007

Scholarly Prejudice: Bhavans Journal


page 1

page 2

page 3

page 4

page 5

page 6

Tuesday, November 27, 2007

Bias and facts suppression in 'The Hindu' reporting: A media analysis

A comparison of the report of police action on Malaysian Hindu rally as reported in The Hindu with the report of the same incident in other International News Agencies.

The event:

On November 25 2007, despite ban more than 5000 Hindus –mostly Tamils of ethnic Indian origin- gathered in the main street of Kuala Lumpur, the capital city of Malaysia, to take up a rally to submit a petition signed by more than 100,000 members the community, to British High Commission urging the British government to compensate the historical wrong done to them by colonial British by bringing them to Malaysia mostly as indentured labourers which in turn has today reduced them to third class citizens under the Islamist rule in Malaysia. The protestors mostly peaceful were attacked by water cannons and later chemicals. Clutching the photos of Mahatma Gandhi the Hindus offered to court arrest rather than give up their right to protest for justice and equality.

The Newspaper:
'The Hindu' is a leading English-language newspaper in South India, with its largest base of circulation in Tamil Nadu. It has a readership of 2.2 million. Worldpress.org lists the Hindu as a left-leaning independent newspaper. There has been of late criticism of the newspaper that its reports have become more and more biased and are intentionally omitting inconvenient facts thus denying its readers the real news. Here we see if there is any truth in this criticism by studying the report that came in ‘The Hindu’ regarding the aforesaid events and comparing it with the reports of the same event by other major International news agencies which include the BBC, the CNN, the Reuters and 'Telegraph' of Britain.

Headings:
BBC reported the event with the heading ‘Malaysian police break up rally’. British newspaper ‘Telegraph’ heading said: ‘Malaysian police halt Indians' protest’. There are two Reuter’s reports. Heading of one report says: ‘Indian protest rocks Malaysia ahead of polls’ and another with video footage says, ‘Police break up protest in Malaysia’. As against such headings which show either the strength of the protest or the police action taken on the protestors, ‘The Hindu’ report states flatly in its heading: ‘Malaysian Indians stage protest rally’.

Regarding demonstration:


 • The BBC report of the event says:
  “Malaysian police have clashed with ethnic Indian protesters in Kuala Lumpur, the country's capital. Tear gas and water cannon were used to disperse a crowd of over 5,000 people as they rallied outside the British High Commission.”
 • The Telegraph report says:

  “Malaysian police attacked thousands of peaceful protesters with tear gas and water cannon yesterday as they attempted to present a petition to the British High Commission in Kuala Lumpur.”

 • The CNN report says:
  “Thousands of Hindu protesters met water cannons and tear gas in Malaysia's capital on Sunday while demanding equal rights and consideration from the government.”

 • The Reuters report says:

  “Malaysia's ethnic Indian community staged its biggest anti-government street protest on Sunday when more than 10,000 protesters defied tear gas and water cannon to voice complaints of racial discrimination."

 • Now as against these, this is what ‘The Hindu’ says:
  A group, called the Hindu Rights Action Force, on Sunday defied a court order and staged a rally in Kuala Lumpur, protesting against the alleged “marginalisation” of the ethnic Indian minority in Malaysia. Police used water cannon and tear gas to disperse the agitators at one or two places in the city in the morning. The group had mobilised at least a few thousand activists in a rare show of defiance by the members of the community.

It is curious to note how ‘The Hindu’ reporter waters down the violence employed by the Malaysian police which all other reports have brought out succinctly. While both BBC and Reuters put the protest figures at ’over 5000’ and ‘more than 10000’ respectively ‘The Hindu’ saw it fit to write the number of protestors as ‘at least a few thousand’. While every other report spoke of Hindus braving the water cannons and teargases at the streets of Malaysian capital, ‘The Hindu’ saw it fit to mention the police attack on the peaceful demonstrators as having happened ‘at one or two place’.

Nevertheless ‘The Hindu’ report mentions without fail that ‘No exact number of the protesters at Sunday’s rally, some of whom turned violent, was available.’ BBC report never mentions violence by the protestors. Telegraph reported that the protest was peaceful. CNN which mentions the retaliation of some of the protestors to the water cannons also mentions that even they were restrained by the rally organizers not to retaliate. Thus the CNN report says: “Some protesters threw rocks at the water cannon trucks, but others were urging peaceful demonstrations.”


Silence on the violence:
 • BBC report quoting Associate Press news agency says,
  ”Some demonstrators were beaten and bundled into police vans, as tear gas and water cannon were fired into the crowd, according to the Associated Press news agency.”
 • Reuters report states:
  “Riot police fired at the protesters with sustained volleys of tear gas and jets of water laced with an eye-stinging chemical, but it took more than five hours to finally clear the streets of downtown Kuala Lumpur, by then littered with empty gas canisters.”
  [Online video of the Reuters shows protestors sitting cross-legged before the water cannons and even women demonstrators being handcuffed by Malaysian police.]
 • CNN report says “The AP quoted witnesses who saw people being beaten and dragged into trucks by police.”
 • Telegraph says
  “…as a police helicopter flew low between the gleaming sky-scrapers, the protesters were blasted with powerful chemicals that left victims gasping for air.”

 • And ‘The Hindu’ report says nothing about the violence police unleashed on the peaceful demonstrators.

The alleged ‘inequalities’:
The Hindu report wherever it speaks of the grievances voiced by the ethnic Indian community puts it within double quotes and qualifies it with the term ‘alleged’. Thus ‘The Hindu’ report has the following terms:
A group, called the Hindu Rights Action Force, on Sunday defied a court order and staged a rally in Kuala Lumpur, protesting against the alleged “marginalisation” of the ethnic Indian minority in Malaysia…. The rally for “equal rights” was actually planned as part of a move to submit a petition to the British Embassy.
(bold font for emphasis - not in the original) ‘The Hindu’ report also carries no statement by any of the community leaders who organized the rally but quotes Malaysian Indian Congress (MIC) leader and Works Minister Samy Vellu who is not in favour of the rally and who wants ‘within the system’. Now against this let us see how other international media have reported the grievances of the Hindus:
 • BBC report:
  But the BBC's Robin Brant in Kuala Lumpur says the real goal of the demonstrators is to highlight what they see as the unfair treatment of minority Indians in Malaysia. Ethnic Indians - mainly Hindus - form one of Malaysia's largest minority groups. Activists say that many Hindus live in poverty, partly because of policies granting jobs and economic advantages to the ethnic Malay Muslim majority. "Indians are treated like third-class citizens. The community has been suffering in silence for decades," said opposition politician M. Kulasegaran. The government has rejected claims of unfair discrimination.

 • Reuters report:
  "Malaysian Indians have never gathered in such large numbers in this way...," said organizer P. Uthaya Kumar, of the Hindu Rights Action Force (Hindraf)."They are frustrated and have no job opportunities in the government or the private sector. They are not given business licenses or places in university," he said, adding that Indians were also incensed by some recent demolitions of Hindu temples.

 • CNN report:
  The rally --rooted in complaints that the ethnic Malay Muslim-dominated government discriminates against minorities -- was the largest protest in at least a decade involving ethnic Indians, the country's second-largest minority population after ethnic Chinese. Ethnic Indians are generally the most underprivileged group in Malaysia.

 • Telegraph report:
  The government operates an official policy of discrimination in favour of ethnic Malays, or "sons of the soil," who make up just over half of the population. Indians are eight per cent of the population but control just 1.5 per cent of the economy. Another quarter of the population is ethnic Chinese. Access to housing, education, loans and jobs is given to Malays on a preferential basis. The government, which has been led by the same party for 50 years, says the policies are necessary to support the Malay community. The destruction of Hindu temples by the Muslim government has inflamed these economic grievances.


Conclusion:
How the ideological stand of the editorial board affects the reporting pattern of a newspaper can be seen in the above analysis. The report of The Hindu is contrasted with the reports of other International news agencies. The comparison clearly shows how the left-leaning of ‘The Hindu’ newspaper distorts the news and hides facts. Thus the analysis shows how ‘The Hindu’ prefers to stand by its ideological vested interest and deny its readers genuine facts even when the news involves the welfare of the overseas fraternity of the very society that forms the majority of the readership of ‘The Hindu’ In other words:


Appendix – I : Dear Hindu reader, Caveat Emptor!


‘The Hindu’ also carried a news report of the event in the inside page (p.14) It was a highly edited out version of a report of the event filed by Associate Press. The original AP report is given below. The portion of the report which was edited out by ‘The Hindu’ is given in red color.

Malaysian police fire tear gas, water cannons on ethnic Indian demonstrators
Report by JULIA ZAPPEI Associated Press WriterThe Hindu heading:

‘Malaysian Indians allege discriminationKUALA LUMPUR, Malaysia (AP) Police used tear gas and water cannons on Sunday to crush a banned rally by more than 10,000 ethnic minority Indians a rare street clash that exposed Muslim-majority Malaysia's deep divisions. Slogan-shouting protesters hurled water bottles and stones at police, who chased them through streets surrounding the famous Petronas Twin Towers and doused them repeatedly with tear gas and chemical-laced water for more than eight hours.

Witnesses saw people being beaten and dragged into trucks by police. Shoes and broken flower pots littered the scene after protesters scattered to hide in hotels and shops.

Police said 241 people had been detained, but that nearly half were released after authorities recorded their personal information. Four policemen were injured, federal police said in a statement, but there was no immediate estimate of injuries among protesters.


The rally rooted in complaints that the ethnic Malay Muslim-dominated government discriminates against minorities was the largest protest in at least a decade involving ethnic Indians, the country's second-largest minority population after ethnic Chinese. The ethnic Indians are generally the most underprivileged.


``This gathering is unprecedented,'' said protest leader P. Uthayakumar. ``This is a community that can no longer tolerate discrimination.''


It was the second street protest in Kuala Lumpur this month. A Nov. 10 rally that drew thousands of people demanding electoral reforms was also broken up with similar force, but lasted only a few hours.

Street demonstrations are extremely rare among the multiple ethnic groups in Malaysia, which prides itself on its communal and political stability. The two protests indicate that Malaysians are becoming bolder about venting their frustrations publicly against a political system that concentrates power and influence in the hands of the Malay ruling elite.
The latest rally was meant to support a US$4 trillion (euro2.7 trillion) lawsuit filed in London in August by the Hindu Rights Action Force, a Malaysian rights group, demanding that Britain compensate Malaysian Indians for bringing their ancestors to the country as ``indentured laborers'' and exploiting them. Ethnic Indians say discrimination continued after Malaysia's independence in 1957 because of an affirmative action policy favoring Malays, who comprise about 60 percent of the country's 27 million people.

Samy Vellu, the government's top ethnic Indian politician, denounced Sunday's protest as ``an opposition ploy to smear the government's image.'' Malaysia has maintained racial peace since 1969, when some 200 people were killed in riots sparked by Malay frustration over the economic clout of Chinese. The violence spurred the creation of programs that give Malays privileges in government jobs, contracts and education.

Associated Press reporter Sean Yoong contributed to this report. (Copyright 2007 The Associated Press. All Rights Reserved.)

References and notes:


 • Write-up on The Hindu based on Wikipedia entry of The Hindu available at the URL: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hindu
 • The Hindu report on the Malaysia rally and police action is available at the URL: http://www.hindu.com/2007/11/26/stories/2007112656300100.htm
 • The Reuters report on the event:
  http://www.reuters.com/article/newsMaps/idUSKLR16504820071125
 • The BBC report on the event:
  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7111646.stm
 • The CNN report on the event:
  http://edition.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/11/25/malaysia.protests/
 • Telegraph report on the event:
  http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/11/26/wmalaysia126.xml
 • [All URL as accessed on 26-Nov-2007 Indian time: 3:00 pm]

Labels: , , , , , , , , , ,

Sunday, November 25, 2007

மலேசிய இந்துக்களின் போராட்டம் வெல்க

மலேசிய இந்துக்களின் குடும்பங்கள் இஸ்லாமிய வெறி பிடித்த மலேசிய அரசால் பிரிக்கப்படுகின்றன. மலேசிய இந்து கோவில்கள் இடிக்கப்படுகின்றன. இப்போது அமைதியாக பேரணி நடத்திய இந்துக்கள் மீது இரசாயனத்தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறது பண்பாடற்ற மதவெறி பிடித்த மலேசிய அரசு. மலேசிய அரசுக்கு உலகெங்கும் வாழும் இந்துக்கள் தக்க பாடம் புகட்டுவோம். மலேசிய சுற்றுலா துறையையும் மலேசிய விமானசேவையையும் புறக்கணிப்போம். கீழே உள்ள ஆங்கில தமிழ் பேனர்களை உங்கள் வலைப்பதிவுகளில் இணைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
img src="http://i135.photobucket.com/albums/q137/aravindan_photos/banner2.jpg">

Thursday, November 08, 2007

முத்து காமிக்ஸும் காம்ரேட் காரத்தும்

முத்து காமிக்ஸுக்கும் காம்ரேட் காரத்துக்கும் என்ன தொடர்பு? மொட்டைத்தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் ஏன் முடிச்சு என்கிறீர்களா? ஹி ஹி...தோழர்..சகாவு...காம்ரேட் காரத் திருவாய் மலர்ந்தருளியிருக்கிறாரே 'லெனினை ஹிட்லருடன் தொடர்பு படுத்துபவன் மூட்டாள்' என்று...ஆனால் முத்து காமிக்ஸ் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் வெளியிட்ட தீபாவளி மலரில் தென்னமரிக்காவில் நடக்கும் புரட்சிகளின் உண்மை உள்குத்துக்களை காமிக்ஸாக வெளியிட்டது. சரி. காமிக்ஸ் என்றால் சின்னபசங்க சமாச்சாரம் எங்களை மாதிரி அறிவு ஜீவிங்க அதை படிக்கிறது எல்லாம் Below our dignity அப்படீன்னு நினைக்கிற ஆத்மாக்கள் எல்லாம் ஒரு தடவை ஜோரா கைதட்டிட்டு விலகி போயிடலாம். சரியா மத்தவங்க தொடர்ந்து படிக்கலாம். நம்ம முத்து காமிக்ஸ் ஆசிரியர் விஜயன் இருக்கிறாரே காமிக்ஸ் உலகத்துல புரட்சி செய்யணும்னு ரொம்ப ஆசை படுறவருங்க. அதனால அவர் பல ஆண்டுகளா XIII அப்படீங்கிற நினைவாற்றலை இழந்த ஒரு ரகசிய உளவாளி (அல்லது பலிகிடாவோட) சோக கதையை முத்துக்காமிக்ஸ்ல சீரியலைஸ் பண்ணிட்டு வாரார். பல அரசியல் உள்ளாட்டங்களை வெளிப்படுத்துகிற அந்த கதையை படிக்கிறதுனால அமெரிக்க அரசியலில் ஓடுகிற பல உள்ளோட்டமான விசயங்களை புரிஞ்சுகிட முடியும். உதாரணமா மக்கார்த்தே காலத்தில் நிலவிய கண்மூடித்தனமான கம்யூனிச எதிர்ப்பு அதன் பெயரால் சாதாரண இடதுசாரி சிந்தனையாளர்களைக் கூட தூக்கில் போட்ட விதம், கறுப்பின மக்களுக்கு எதிராக தீயாக எரிஞ்ச கு க்ளக்ஸ் க்ளான் வெறிக்கும்பலின் இயக்க வரலாறு, அதில் பெரிய அரசியல் வாதிகள் சம்பந்தப்பட்டிருந்தது (உங்களுக்கு தெரியுமா கொஞ்ச வருசங்களுக்கு முன்னாடி ரிப்பப்ளிக்கன் ஜனாதிபதி வேட்பாளரா தேர்ந்தெடுக்கப்படவிருந்த டேவிட் ட்யூக் அப்படீங்கிற ஆசாமி கு க்ளக் க்ளான் உறுப்பினர் என தெரிஞ்சதுனால ஜனாதிபதி ஆக முடியலை. ஆனா அந்த ஆள் இப்பவும் தீவிர யூத வெறுப்போட இயங்கிட்டுத்தான் இருக்கிறார். நம்மூர் அருந்ததி ராய் செப்டம்பர் 11 குறித்து எழுதின கட்டுரையும் இந்த ஆசாமி எழுதின கட்டுரையையும் பக்கத்துல பக்கத்துல வச்சா ஆறு வித்தியாசம்தான் பார்க்கணும்.) அப்புறம் ஜனாதிபதி கொலை முயற்சியில் அமெரிக்க உளவுத்துறை இராணுவம் மாதிரிப்பட்ட அமைப்புகளில் மேல் மட்ட ஆசாமிகளே இடம் பெற்றிருந்தது என பல விசயங்களை இந்த காமிக்ஸ் தொடர் வெளிப்படுத்தியது. நம்ப முடியாத ஆனால் நம்பாமலும் இருக்க முடியாத பல விசயங்கள் இந்த தொடரில் வெளிப்பட்டன. பல புனித பிம்பங்களை உடைக்கிற காமிக்ஸ் இது. அமெரிக்க ஜனாதிபதி இதில் ஒரு அல்டிமேட் வில்லன் என நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். இது நிச்சயமாக வலதுசாரி 'தசை வலு கொண்ட வெள்ளைக்கார ஹீரோ' கதை அல்ல. இதை வாசித்தால் அரசியல் நிகழ்வுகளில் இருக்கக் கூடிய பல உள்குத்துக்கள் உங்களுக்கு புலனாகும். (இந்திய இறையாண்மைக்காக அணு சக்தி ஒப்பந்தத்தை எதிர்ப்பதாக சொல்லி இறுதியில் சீனாவுக்கு உதவி செய்யத்தான் எதிர்த்தோம் என காம்ரேட்டு காரத் சொன்னது போல). சரி இந்த குறிப்பிட்ட கதை தென்னமெரிக்க புரட்சிகளின் உள்ளே ஓடும் பல உள்ளோட்டங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. இதில் க்யூபாவுக்கு போய் பயிற்சி பெற்று புரட்சிகளை நடத்தும் ஒரு ஆசாமி வருகிறான். இந்த சோசலிச 'புரட்சிக்கு' பொருள் உதவி கொடுப்பது யாரென நினைக்கிறீர்கள்? கீழே உள்ள பானல்களைப் பாருங்கள். குடும்ப பொலிட் பீரோ நடத்தும் காம்ரேட் காரத் அண்ணாத்தை முத்து காமிக்ஸை தடை செய்ய சொல்லமாட்டார் என்றும் குடும்ப அரசியல் நடத்தும் மஞ்சள் துண்டு மைனர் அதை சிரமேற்கொண்டு தடை செய்ய மாட்டார் என்றும் நம்புகிறேன்.
இனி காமிக்ஸிலிருந்து சில காட்சிகள்: [நன்றி : முத்து காமிக்ஸ்]
கீழே காணும் பேனல்களில் ஒரு அறிவுஜீவி இடது சாரி 'வரலாற்றாசிரியர்' உண்மையில் எப்படி அமெரிக்க பெரு முதலாளிகளின் கைக்கூலியாக இருக்கிறார் என்பது வெளியாவதைப் பாருங்கள்:

இது வரை காமிக்ஸ். இனி காம்ரேட்டு காரத்தின் அமெரிக்க எதிர்ப்பு பின்னணி என்ன? குடும்ப பாலிட் பீரோ உறுப்பினர் அண்ணாத்தை காரத்து ஒப்புக்கொண்ட படி எல்லாம் சீனா தனிமைப் பட்டுவிடக்கூடாதே என்றுதான் அணு ஒப்பந்தத்தை எதிர்த்தாராம். ஆனால் இங்கே பாருங்கள் சீனா அமெரிக்காவுடன் வர்த்த ரீதியாக கட்டித்தழுவுவதை. அதாவது அமெரிக்காவுடன் இலாபகரமான ஒப்பந்தங்கள் செய்வதில் சீனாவுக்கு போட்டியாக இந்தியா வந்துவிட கூடாது என்பதற்காக நடத்தப்படும் நாடகங்கள்தான் இந்தியாவில் அம்மா காரட்டும் அய்யா காரட்டும் போடுகிற அமெரிக்க எதிர்ப்பு கூத்தடிப்புக்கள். சில நேரங்களில் காம்ரேடுகள் காமிக்ஸ் த்ரில்லர்களையும் மிஞ்சி விடுகிறார்கள்.
உதாரணமாக சீன-அமெரிக்க நட்புறவு இணையதளத்தில் எப்படி சீனாவும் அமெரிக்காவும் ஆசியாவை பங்குபோட்டுக்கொள்ள -அதில் ஜப்பான் இந்தியா போன்ற நாடுகளை 'அவற்றுக்கு உரிய' இடத்தில் வைக்க- சீன-அமெரிக்க ணு ஆயுதக் கூட்டுறவு தேவை என்பது வலியுறுத்தப்படுகிறது. ஆக, அந்நிய சித்தாந்தங்கள் அந்நிய இறையியல் ஆகியவற்றால் ஏமாளி ஆகி நிற்கிறது அப்பாவி இந்தியா. லால் சலாம் அமெரிக்கா! லால் சலாம் சீனா!

[Disclaimer: இந்த வலைப்பதிவினுடைய அரசியல் சமுதாய பார்வையையோ அல்லது இந்தகுறிப்பிட்ட இடுகையின் அரசியல் சமூக பார்வையையோ முத்து காமிக்ஸோ அல்லது அதன் ஆசிரியர் விஜயனோ அல்லது XIII காமிக்ஸ் கதை ஆசிரியர்களோ ஏற்கிறார்கள் என்று இந்த வலைப்பதிவு கருதவில்லை.]

[பின்குறிப்பு: இரத்தப்படலம் எனும் தலைப்பில் வெளியிடப்பட்ட இந்த அருமையான பொலிட்டிக்கல் மற்றும் சாகச த்ரில்லர் முழுமையாக ரூ 200 விலையில் 800 பக்கங்களுடன் 2008 இல் முத்துகாமிக்ஸின் சகோதர காமிக்ஸான (இதுவும் விஜயனின் brain child தான்) லயன் காமிக்ஸால் வெளியிடப்படுகிறது. தமிழ் காமிக்ஸ் வரலாற்றில் இது ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக திகழும் என்பதில் ஐயமில்லை. ஆசிரியர் விஜயனின் காலதாமதங்கள் புகழ்பெற்றவை என்றாலும் இந்த காமிக்ஸ் பொக்கிஷத்தை முன்பதிவு செய்ய விரும்புபவர்கள் கூரியர் சர்வீஸ் மூலம் பெற்றிட ரூ 225 பதிவுத்தபால் மூலம் பெற்றிடரூ 230. தரமான மொழி பெயர்ப்பு மற்றும் அழகிய ஓவியங்கள். ஆர்டர் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: பிரகாஷ் பப்ளிஷர்ஸ், 8/D-5 சேர்மன் பி.கே.எஸ்.ஏ.ஏ ரோடு, அம்மன் கோவில்பட்டி, சிவகாசி-626189 மின்னஞ்சல்: lion@vsnl.com. தாமதங்களுக்கு இவ்வலைப்பதிவு பொறுப்பல்ல. இவ்வலைப்பதிவு எவ்விதத்திலும் முத்து காமிக்ஸுடனோ லயன் காமிக்ஸுடனோ அதிகாரபூர்வ தொடர்புடையதில்லை.]

Labels: , , , , , , , ,

விடுதலை ஒளி தரும் தீபாவளி

1737 இன்றைக்கு சற்றேறக்குறைய முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தர்மாச்சார்யர் பாயி மணிசிங் எனும் சீக்கிய ஞானி அன்னிய மதவெறியால் தடை செய்யப்பட்ட தீபாவளி திருநாளை கொண்டாட தன் உயிரையே தர்மத்துக்கு தர்மமாக ஈன்றார். அவரது பலிதானம் வீண் போகவில்லை. மகாராஜா ரஞ்சித் சிங்கின் பேரரசு ஆப்கானிஸ்தானத்தையே காவிக்கொடியின் சுதந்திர ஒளிக்கு பணிய வைத்தது. இன்றைக்கும் இருட்சக்திகள் மானுட எதிர்ப்பு சக்திகள் தீபாவளியை எதிர்க்கின்றன. 2005 இல் ஜிகாதி வெறியர்கள் தில்லியில் தீபாவளி அன்று நிகழ்த்திய கொடுமை நமக்கு நினைவிருக்கிறது. தீபத்திருநாளாம் தீபாவளி குறித்த இக்கட்டுரை தீபாவளியின் பலிதானிகளுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

தமஸோ மா ஜோதிர்கமய என்கிறது உபநிடதம். 'இருளிலிருந்து ஒளிக்கு'. ஒளி பாரத கலாச்சாரத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. புற ஒளி அக ஒளிக்கு ஒரு குறியீடாக விளங்குகிறது.


ஜோதி வள்ளல் பெருமானார் இதனைக் குறித்து கூறுகையில்:
வல்லப சக்திகள் வகையெலாமளித்தன
தல்லலை நீக்கியவ ருட்பெருஞ் ஜோதி
ஆரியலகம் புறமகப்புறம் புறப்புறம்
ஆரமுதெனக்கருளருட் பெருஞ் ஜோதி
சூரிய சந்திர ஜோதியுட் ஜோதியென்
றாரியர் புகழ்தரு மருட்பெருஞ் ஜோதி
...
எஞ்சேலுலகினில் யாதொன்று பற்றியும்
அஞ்சேலென்றருளருட் பெருஞ் ஜோதி
என்று அருளிச்செய்தார். ஆம். ஆரியர் என்றால் ஒரு இனம் அவர் வடவர் என்கிற கீழ்த்தர இனவாதக் கோட்பாடு அருள் ஜோதி வள்ளல் பெருமானை அண்டவேயில்லை. எனவே தீபாவளி வடவர் பண்டிகை ஆரியர் பண்டிகை என கூறும் பண்பாட்டு அறிவிலிகள் தமிழரின் உன்னத ஆன்மிக பண்பாட்டின் எதிரிகளே ஆவர்.

தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடுவது குறித்து பல தொன்மங்கள் வழங்குகின்றன. அவை இன்றைக்கும் பொருந்தும் இன்றைக்கும் நமக்கு பல பாடங்களை தரும் தன்மை கொண்டவை. அவற்றுள் சில:
1.நரகாசுர வதம்:

நரகாசுரன் விஷ்ணுவுக்கும் பூமாதேவிக்கும் பிறந்தவன். தெய்வீகமும் மண்ணில் நிலை கொள்ளும் போது அது அதிகார அசுரமாகிவிடுவதுண்டு. அவனை பூமாதேவியின் அம்சமான கிருஷ்ண பத்தினியான சத்தியபாமாவே அழிக்கிறாள். இதில் நம் அனனவருக்கும் ஒரு பாடம் இருக்கிறது. நரகாசுரனை போல அனைத்தையும் அடக்கி ஆண்டிட விழையும் எந்த அதிகார சக்தியும் அது என்னதான் இறைத்தன்மை கொண்டதாக இருப்பினும் பூமியினால் அழிக்கப்படும்.


2. கோவர்த்தன பூஜாதினம்:

ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் வானில் உறையும் தேவனுக்கு அச்சப்பட்டு பூஜைகள் செய்திட வேண்டாம். மறுமையில் நரகம் தண்டனைகள் என அச்சத்தின் அடிப்படையில் வணக்கத்தை விரும்பும் தேவனுக்கு பதிலாக இயற்கையின் படைப்பினை வழிபட்டால் மதித்தால் போதும் என உபதேசித்த நாள் இது.


3.லஷ்மியின் உதயம்:

பாற்கடலை கடைந்தனர் தேவரும் அசுரரும். அப்போது அதிலிருந்து வெளிப்பட்டாள் அன்னை லஷ்மி. அவள் விஷ்ணுவை நாடினாள். அதன் பின்னர் பாற்கடலிலிருந்து எழுந்தது ஆலகால விஷம். அதன் பின் எழுந்தது அமுதம். எந்த தொழில்நுட்பமும் அறிவும் இப்பிரபஞ்ச கடலைக் கடைவதால் ஏற்படுவதே ஆகும். இக்கடைதலில் அசுர சக்திகளும் தெய்வீக சக்திகளும் ஈடுபடுகின்றன. இதிலிருந்து வரும் வளமும் சரி தீமைகளும் சரி ஆன்ம பலத்தினாலேயே தாண்டிசெல்லப்பட வேண்டும்.அப்படி சென்றால் மானுடம் அமர நிலல அடையும் என்பதனை விளக்கும் தொன்மத்தின் நிகழ்வு நாள் இது.


4.ராமர் அயோத்தி திரும்பிய நாள்:

சூரிய குல திலகனான ராமர் பிறப்பால் அந்தணனாகவும் நடத்தையால் அரக்கனாகவும் விளங்கிய இராவணனை அழித்து அயோத்தி திரும்பிய நாள் இது.

5.மகாவீர நிர்வாண நாள்:

மகாவீரர் ஜைன தீர்த்தங்கரர். கொடிய விஷ பாம்புகளிடமும் அஹிம்சையை கடைபிடித்த இந்த ஞானியின் நிர்வாண நாள் இதுவாகும்.


6. சீக்கிய பாரம்பரியத்தில்

குரு அமரதாஸர் தீபாவளியன்று அனைத்து சீக்கியரும் குருவிடம் வந்து ஆசி வாங்கி செல்லும் பாரம்பரியத்தை உருவாக்கினார்.
குரு ஹரிகோவிந்தர் ஜஹாங்கீரால் சிறை வைக்கப்பட்டார். அவரை விடுவித்த போது அவருடன் சிறையில் வாடிய 52 இந்துக்களை விடுவித்தாலே தான் விடுதலை ஆவேன் என கூறிவிட்டார் குரு ஹரிகோவிந்தர். முஸ்லீம் மன்னன் குருவின் காவி மேலாடையை எத்தனை இந்துக்கள் பிடிக்க முடியுமோ அத்தனை பேரை விடுவிப்பதாக கூறவே தன் மேலாடையை 52 ஆக கிழித்து அவர்களை ஒவ்வொரு நுனியையும் பிடித்துவர செய்து விடுதலை அடைய செய்த தினமாகவும் தீபாவளி சீக்கிய தருமத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது. மேலும் தீபாவளி தினத்தன்றுதான் பொற்கோவில் என அறியப்படும் ஹரிமந்திருக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது.
7.தென்னாப்பிரிக்க இனவெறிக்கு எதிராக தீபாவளி:
பிரிட்டிஷ் காலனியவாதிகளால் 1860 முதல் இந்திய தொழிலாளர்கள் கொத்தடிமைகளாக ஆப்பிரிக்கா கொண்டு செல்லப்பட்டனர். இத்தொழிலாளிகள் 1860 முதலே தீபாவளி கொண்டாட அனுமதி கேட்டு போராடி மறுக்கப்பட்டனர். ஏனெனில் பிரிட்டிஷ் காலனியவாதிகள் பார்வையில் இந்து தருமம் ஒரு மதம் இல்லையாம் எனவே தீபாவளி ஒரு மதப்பண்டிகை இல்லையாம். ஆனால் இந்த தொழிலாளர்கள் தளரவில்லை. இந்து மக்கள் அமைப்பு என ஒரு அமைப்பினை ஏற்படுத்தி போராடினர். இறுதியில் 1907 ஆம் ஆண்டு தீபாவளி கொண்டாட அனுமதி வழங்கப்பட்டது. ஆம். நெல்சன் மண்டேலா மகாத்மா காந்தி ஆகிய சமூக நீதி போராளிகளின் போராட்டங்களுக்கு முன்னோடி சங்கொலியாக விளங்கியது கொத்தடிமையாக வந்த இந்து தொழிலாளிகளின் தீபாவளி போராட்டம்.
இதனை 'Inside Indenture'எனும் வரலாற்று ஆய்வு நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளனர் அஷ்வின் தேசாயும் கோலம் வாஹீதும். இதனைக் குறித்து விளக்கிய தேசாய் கூறுகிறார்:
"தீபாவளி திருவிழா தென்னாப்பிரிக்காவில் கொண்டாடப்படும் இந்நூற்றாண்டு தருணத்தில் கொத்தடிமைகளாகக் கொணரப்பட்ட பல இந்துக்கள் காலனிய வெள்ளையரை இந்து தருமம் ஒரு மதமென ஏற்க வைக்கவும் தீபாவளி கொண்டாடவும் செய்த முயற்சிகளை தியாகங்களை நாம் நினைவு கூர்வது நம் கடமையாகும்"

உங்களுக்கு உங்கள் குடும்பத்தவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்.

Labels: , , , ,

Thursday, November 01, 2007

திராவிடர்கள் முறை தவறிய பரம்பரையா?

'ஆம்' என்கிறது அண்மையில் வெளியான கிறிஸ்தவ பிரச்சார நூல் ஒன்று. 'India is a Christian Nation' எனும் தலைப்பில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு கிறிஸ்தவ பிரச்சார நூலில் எவ்வித வெட்கமும் மானுடத்துவமும் கிஞ்சித்தும் இல்லாமல் 18-19 ஆம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பிய கிறிஸ்தவ இறையியலாளர்களிடமும் மிசிநரிகளிடமும் மிகவும் பரவலாக இருந்த இனவாதக் கோட்பாட்டினை தமிழர்களுக்கு பயன்படுத்தி ஒரு பிரச்சார நூலை வெளியிட்டு அதனை கிறிஸ்தவ டயோஸீஸன்கள் மூலம் வெளியிட்டு வருகின்றனர்.


கிறிஸ்தவ தொன்மக்கதையில் பிரளயத்திலிருந்து (கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையின் படி ஏசுவின் தகப்பனான) யஹீவா தேவனால் நோவா என்பான் காப்பாற்றப்படுகிறான். ஏனெனில் அவனே யஹீவா தேவனுக்கு விசுவாசமானவனாம் ஆனால் அவன் அதீதமாக திராட்சை மது அருந்தி வெறியில் ஆடை நழுவக் கிடக்கிறான். இனி பைபிள்:

அப்போது கானானுக்கு தகப்பனாகிய காம் தன் தகப்பனுடைய நிர்வாணத்தைக் கண்டு வெளியில் இருந்த தன் சகோதரர் இருவருக்கும் அறிவித்தான். அப்பொழுது சேமும் யாப்பேதும் ஒரு வஸ்திரத்தை எடுத்துத் தங்கள் தோள் மீது போட்டுவித்து பின்னிட்டு வந்து தங்கள் தகப்பனுடைய நிர்வாணத்தை மூடினார்கள். அவர்கள் எதிர்முகமாய் போகாதபடியினால் தங்கள் தகப்பனுடைய நிர்வாணத்தை காணவில்லை. நோவா திராட்சை ரசத்தின் வெறி தெளிந்து விழித்த போது தன் இளைய குமாரன் தனக்குச் செய்ததை அறிந்து கானான் சபிக்கப்பட்டவன், தன் சகோதரரிடத்தில் அடிமைகளுக்கு அடிமையாயிருப்பான். சேமுடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ; கானான் அவனுக்கு அடிமையாயிருப்பான். யாப்பேதை தேவன் விர்த்தியாக்குவார் ; அவன் சேமுடைய கூடாரங்களில் குடியிருப்பான் கானான் அவனுக்கு அடிமையாயிருப்பான் என்றான். (ஆதி 9: 22-27)


இந்த பைபிள் வாசகங்கள்தான் கறுப்பின மக்களை அடிமைப்படுத்தவும் அவர்கள் மீது எண்ணற்ற கொடுமைகளை செய்ததுமான வரலாற்று நிகழ்வுகளை நியாயப்படுத்த கிறிஸ்தவ மிசிநரிகளாலும் போதகர்களாலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கிறிஸ்தவம் எப்போதுமே இனவாதத்தை எதிர்த்ததில்லை என்பது மட்டுமல்ல எப்போதெல்லாம் இனவாத வெறுப்பியல் எழுந்துள்ளதோ அப்போதெல்லாம் அங்கே இனவாத வெறுப்பியலை தனது மத மேலாதிக்கத்துக்காக ஆதரித்துள்ளது. அது அமெரிக்க தோட்டங்களில் வதைக்கப்பட்ட ஆப்பிரிக்க கறுப்பின மக்களை கொடுமை செய்த வெள்ளையராகட்டும், ஹிட்லராகட்டும், ருவாண்டா இனப்படுகொலைகளாகட்டும் அல்லது ஈவெராவாகட்டும் அல்லது மு.கருணாநிதி ஆகட்டும். வெள்ளை மிசிநரி 'ஆராய்ச்சியாளர்கள்' அவர்கள் சென்ற பிரதேசங்களில் வாழ்ந்த வேற்று இன மக்களை ஹாமின் சந்ததிகளாக காட்டும் 'ஆராய்ச்சிகளில்' ஈடுபடுவர். இதன் மூலம் அவர்கள் முறை தவறியவர்கள் நாகரிகத்தில் வெள்ளையர்களைக் காட்டிலும் கீழே இருப்பவர்கள் அதே போல ஆன்மிக புலத்திலும் கிறிஸ்தவர்களைக் காட்டிலும் கீழே இருப்பவர்கள் அல்லது கிறிஸ்துவை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பவர்கள் என்பதாகக் காட்டுவார்கள். கறுப்பின மக்கள் மீது கிறிஸ்தவம் அவிழ்த்துவிட்ட வன்முறைகளையும் அடக்கு முறையையும் இனப்படுகொலைகளையும் நியாயப்படுத்த இந்த விவிலிய இனவாத போலி ஆராய்ச்சி பயன்படுத்தப்பட்டதை ஸ்டீபன் ஆர் கெய்ன்ஸ் எனும் வரலாற்று பேராசிரியர் அவர் எழுதிய 'நோவாவின் சாபம்: அமெரிக்க அடிமை முறைக்கு விவிலிய அடிப்படையில் ஆதரவு' (Noah's curse: Biblical support for American slavery) எனும் நூலில் விவரித்துள்ளார். அதிலுள்ள சில விசயங்களை பார்த்தால் இந்த மிசிநரி கும்பலின் விவிலிய அடிப்படையிலான இன ஆராய்ச்சியின் பின்னால் இருக்கும் இரத்தம் பருகும் விசமத்தனம் விளங்கும்.

ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ள இந்நூல் கூறும் தரவுகளை நோக்கிய பிறகு இந்தியாவில் இந்த இனவாத மத மேலாதிக்கவாதிகள் ஈடுபட்டுள்ள விசமத்தனங்களை காணலாம்."அமெரிக்காவில் அடிமை அமைப்புக்கு எதிர்ப்பு அதிகமாக அதிகமாக அடிமை அமைப்பு ஆதரவாளர்கள் 'நோவாவின் சாபம்' என்பதை தங்கள் ஆயுதமாக பயன்படுத்த ஆரம்பித்தனர். அவர்களது பிரசுரங்களில் அடிமை அமைப்புக்கு ஆதரவான பிரச்சாரங்களில் விவிலிய-ஆதியாகமத்தின் 9 ஆவது அத்தியாயம் முக்கியமான இடத்தைப் பெற்றது."


அமெரிக்காவில் உள்நாட்டு யுத்த காலகட்ட அடிமை-அமைப்பு ஆதரவு அறிவுசீவிகள் வட்டாரத்தில் ஹாமின் ஆப்பிரிக்க தொடர்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பாரம்பரியமாகிவிட்டது. அமெரிக்க அடிமை அமைப்பின் உச்சநிலை காலகட்டத்தில் ஹாமினை ஆப்பிரிக்க கறுப்பின மக்களுடன் தொடர்பு படுத்துவதற்கு எவ்வித சான்றும் கூட தேவையில்லாமல் அது உண்மையென ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் நிலை உருவாகிவிட்டது.ஏறத்தாழ இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக விவிலியத்தை வாசிப்பவர்கள் ஹாமையும் அவன் சந்ததிகளையும் அடிமை அமைப்பினை நியாயப்படுத்தவும் பாலியல் வக்கிரங்கள் பாலியல் ஒழுக்கமின்மை என்பவற்றுக்கு காரணமாகவும் காட்டி வந்துள்ளார்கள். விக்கிர வழிபாட்டு மதங்கள் உருவாக அவர்களே காரணம் என கூறினர். கொடுமை, திருட்டு, கலகங்கள் , தெய்வ நிந்தனை போர் இறைக்கொலை ஆகிய அனைத்துக்கும் அவர்களே காரணம் என்றும் குற்றச்சாட்டுகளை அவர்கள் சுமந்தார்கள்.


ஆக, ஆப்பிரிக்க கறுப்பின மக்களின் உண்மை வரலாறு மற்றும் அவர்களது சொந்த தொன்மங்கள் பாரம்பரியங்கள் ஆகியவை மறக்கடிக்கப்பட்டு கிறிஸ்தவ புனைகதை ஒன்று அவர்களின் வரலாறாக அவர்கள் மீது சுமத்தப்பட்டு அந்த புனனகதையின் அடிப்படையில் அவர்கள் மீதான கொடுமைகள் நியாயப்படுத்தப்பட்டன.


இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் கறுப்பின மக்களை அடிமைப்படுத்தவும் மதமாற்றவும் கிறிஸ்தவ மிசிநரிகள் செய்த இதே 'ஆராய்ச்சி' விசமத்தனம் இன்றைக்கு இந்தியாவில் அரங்கேற்றப்படுகிறது - அதுவும் அனைத்து கிறிஸ்தவ அமைப்புகளின் முழு முயற்சியுடன் என்பது அதிசயமாக இருக்கிறதா?

இதோ கிறிஸ்தவ டயஸீஸ்களில் விற்கப்படும் 'India is a christian nation' எனும் நூலில் காணப்படும் விசமத்தனமான இனவாத பிரச்சாரம்.

தமிழர்கள் மீது எத்தகைய ஆன்மிக அடிமைத்தளையை விரிக்க எப்படி ஒரு கீழ்த்தர இனவாத புனைவினை இந்த நவீன யுகத்திலும் எவ்வித வெட்கமும் இல்லாமல் முன் வைக்கிறார்கள் பாருங்கள். இத்தனைக்கும் இந்த ஆரிய-திராவிட இனவாதத்துக்கும் சரி நோவாவின் பிள்ளைகளால் உலகில் மக்கள் பரவினார்கள் என்பதற்கும் ஆதாரங்கள் இல்லை என்பது மட்டுமல்ல அதற்கு நேர் எதிராக உண்மை இருப்பது மரபணு ஆராய்ச்சியின் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ள போதும் இந்த மிசிநரிகளின் போலி 'ஆராய்ச்சிகள்' மூலம் மதப்பிரச்சாரம் நடப்பதையும் அத்துடன் தமிழர்களும் அவமானப்படுத்தப்பட்டுள்ளதையும் கவனியுங்கள். இந்த இனவெறி திமிர் படைத்த நூலினை சென்னை கத்தோலிக்க பிஷப் லாரன்ஸ் பயஸ் 'உண்மையைத் தேடுபவர்களுக்கு சிபாரிசு செய்வதில்' மகிழ்ச்சி அடைகிறார். எஸ்ரா சற்குணம் "இந்த அபூர்வ நூலுக்கு ஆசிர்வாதங்கள்" அளிக்கிறார். 'Institute of Asian Studies' என்கிற பெயரில் இந்து பாரம்பரிய அமைப்புகள் குறித்த குழப்பத்தை உண்டுசெய்ய மிகவும் தந்திரமாக அரசு உதவியுடன் இயங்கும் ஜான் சாமுவேலின் முகத்திரையும் கிழிந்துள்ளது. இந்த ஆசாமி கூறுகிறார்: "இந்த நூல் பைபிள் சொல்லும் சிறுவிதை போன்றது. இதைப் போல மேலும் பலர் ஆராய்ச்சிகள் செய்யவேண்டும்." ஆக தமிழர்களும் திராவிடர்களும் ஹாம் என்கிற தன் தந்தையின் நிர்வாணத்தை பார்த்து சபிக்கப்பட்ட சந்ததிகள் என்று சொல்கிற நூலுக்கு ('தன் தந்தையின் நிர்வாணத்தை பார்த்து' இந்த விவிலிய வார்த்தைக்கு தாயை புணர்ந்தவன் என்றும் பொருள் உண்டு. பார்க்க: லேவி. 20:11 மற்றும் லேவி 18:7-8)

இந்நிலையில் இந்த மிசிநரி கோட்பாட்டினைக் குறித்து அண்ணல் அம்பேத்கர் கூறியதை இங்கே பார்க்க வேண்டும்.

"ஆரியப்படையெடுப்புக் கோட்பாடு என்பது ஒரு புனைவு ஆகும். அது ஒரு வக்கிரம் பிடித்த ஆராய்ச்சியின் விளைவாகும். அது தரவுகளின் அடிப்படையில் உருவானதல்ல. "
என பாபா சாகேப் அம்பேத்கர் கருதினார். அவர் தெள்ளத்தெளிவாக கூறினார்:
"சாதியை குறித்து 'ஆராய்ச்சி' செய்யும் ஐரோப்பியர்கள் ஏற்கனவே நிறம் குறித்த முன்முடிவுகள் கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள். எனவே அதனையே இந்திய சாதி குறித்த பிரச்சனைக்கும் அடித்தளமாக்கினார்கள். ஆனால் உண்மையிலிருந்து இது போல விலகிய விசயம் வேறெதுவும் இல்லை. டாக்டர்.கேட்கர் 'அனைத்து அரசரும் திராவிட-இனம் என கருதப்பட்டாலும் ஆரிய-இனம் என (இன்றைய ஆராய்ச்சியாளரால் -அநீ) ஆரியரே' எனக்கூறுவது முற்றிலும் சரியான முடிவாகும். எந்த ஒரு சமுதாயமும் ஆரிய இனமா திராவிட இனமா என்பதெல்லாம் இந்திய பாரம்பரியத்தில் ஒரு கேள்வியே இல்லை ஐரோப்பிய 'ஆராய்ச்சியாளர்கள்' அத்தகைய பிரிவினையயக் கொண்டு வரும் வரை."
மேலும் அண்ணல் அம்பேத்கர் கூறுகிறார்:
"அந்தணர்கள் ஆரியரெனில் தலித்துகளும் ஆரியரே. அந்தணர்கள் திராவிடரெனில் தலித்துகளும் திராவிடரே. அந்தணர்கள் நாகர்களெனில் தலித்துகளும் நாகர்களே. அந்தணர்களும் தலித்துகளும் வெவ்வேறு இனத்தவர் எனும் ஐரோப்பிய கோட்பாடு உண்மைத் தரவுகளுக்கு எதிராக உருவாக்கப்பட்ட புனைவு ஆகும்."
அண்ணல் அம்பேத்கர் வேதங்களையும் இதிகாசங்களையும் சமுதாய யதார்த்தத்தையும் கணக்கில் எடுத்து ஆராய்ந்து கூறிய இந்த முடிவினை அறிவியலும் உண்மை என ஒத்துக்கொண்டு உள்ளது.

அண்மையில் PNAS வெளியிட்ட ஆய்வு ஒன்று 'A prehistory of Indian Y chromosomes: Evaluating demic diffusion scenarios' (January 24, 2006 | vol. 103 | no. 4 | 843-848)
அதன் முடிவினை பின்வருமாறு கூறுகிறது:

"Y க்ரோமோஸோம் தரவுகளின் அடிப்படையில் அமைந்த ஆரரய்ச்சி முடிவுகள் இந்தியாவிற்குள் பெரும் படையெடுப்போ புலப்பெயர்வோ நடந்தது எனும் கோட்பாட்டுக்கு எதிராகவே அமைந்துள்ளன."
ஆனால் இதையெல்லாம் கணக்கில் எடுக்காமல் மக்களின் அறியாமையை பயன்படுத்தி மதம் வளர்க்க போலி இனவெறி கோட்பாடுகளை பரப்பும் கிறிஸ்தவ மிசிநரிகளை என்னவென்பது. அல்லது தங்களை கீழ்மைப்படுத்தும் இனவாதக் கோட்பாடுகளை மிசிநரிகள் கூற அதனை ஏற்று அதற்கு 'ஆமாம் சாமி' போடும் நம்மூர் 'தமிழின காவலாளிகளை' என்னவென்பது?

அது போலவே நோவாவின் சந்ததிகள் உலகில் சென்று அங்குள்ள இனங்களானார்கள் என்கிற பிற இனத்தவர், மதத்தவர் மீது மிசிநரிகள் திணித்த கிறிஸ்தவ புனைகதையும் பொய் என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆப்பிரிக்காவிலிருந்தே மானுட இனம் பரிணமித்து பரவியது மரபணு ஆராய்ச்சியால் தெளிவாக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் ஸ்டீபன் ஓபன்ஹைமர் போன்ற மரபணுவியலாளர்கள் இன்றைக்கு 85000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து பாரதம் வந்த மானுடக்குழுமமே இன்றைய ஆப்பிரிக்கரல்லாத அனைத்து மக்களினங்களின் முன்னோடிகள் என்கிறார். அதாவது ஹாமின் சாபம், நோவாவின் சந்ததிகள் போன்ற புனைகதைகள் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட போலி இனவாத ஆய்வுகளுக்கு எவ்வித ஆதாரமும் இல்லை.

எனில் ஏன் இன்றைக்கும் இத்தகைய பொய்யான இனவாதங்களை 'ஆராய்ச்சி' என்ற பெயரில் மிசிநரிகள் பரப்ப வேண்டும்? இதுதான் மிசிநரி கருத்தாக்கங்களின் இரட்டை நிலை. கீழே உள்ள ஓவியத்தையும் புகைப்படத்தையும் பாருங்கள். இவற்றுக்கான தொடர்பு என்னவோ அதுதான் அன்பை போதிப்பதாக கூறும் கிறிஸ்தவத்துக்கும் அது தன் மேலாதிக்கத்துக்காக பரப்பும் இனவாத வெறுப்பியலுக்குமான தொடர்பு.

ஆம் அந்த மேரி-குழந்தை ஏசு ஓவியத்தை வரைந்த ஹிட்லர்தான் யூத தாயையும் குழந்தையையும் சுட்டுக்கொல்லும் நாசி வெறியர்களையும் உருவாக்கினான். அப்போது கிறிஸ்தவ அதிகார பீடங்கள் அவன் புகழ் பாடின.
மேலே: ஹிட்லர் புகழ் பாடும் லுத்தரன் சர்ச் இதழ்; ஹிட்லருடன் கத்தோலிக்க பெருந்தலை, நாசி மேடையில் கத்தோலிக்க பெருந்தகை, கிறிஸ்தவ ரசிகைக்கு ஆட்டோகிராப் வழங்கும் ஹிட்லர்

கிறிஸ்தவ இறையியல் இல்லாமல் நாசி வெறுப்பியல் இல்லை. மற்ற இனவாத வெறுப்பியல் கோட்பாடுகளான ஹட்டூ-டட்ஸி, திராவிட-ஆரிய இனவாதம் ஆகியவற்றுக்கும் இது பொருந்தும்.

உலகையே பாழ்படுத்தும் இந்த வியாதி அழிய மருந்தொன்றிருக்குது. அதுதான் பாரதத்தின் இந்து தருமம்.